ORGANISATIE

Stichting ‘Volg de Wens’ is opgericht vanuit een particulier initiatief in 2013. Onder andere de economische stagnatie, de vergrootte werkeloosheid en de vernieuwing van het zorgstelsel hebben er toe geleid de organisatie te starten welke zich in zet voor kinderen met een beperking.

Stichting ‘Volg de Wens’ is een organisatie welke volledig bestaat uit vrijwilligers. Betrokken mensen die zich in onze doelstelling kunnen vinden en ook het belang hiervan in zien. Dankzij de hulp van al deze vrijwilligers is stichting ‘Volg de Wens’ in staat haar doelstelling zo goed mogelijk na te leven. Zonder deze mensen waren we niet op de plek waar we nu zijn.

Wij streven er naar om zo veel mogelijk dagjes weg te organiseren voor gezinnen die hier al zo lang naar uit kijken. Of het nu gaat om een dagje naar een pretpark, dierentuin, theater of een persoonlijke wens. Wij zien het als onze plicht om dit mogelijk te maken binnen de mogelijkheden die wij hebben.

Stichting ‘Volg de Wens’ is geheel zelfstandig en ontvangt geen overheids subsidies. Wij zijn volledig afhankelijk van de financiële steun van particuliere, fondsen en het bedrijfsleven. In overleg kunnen sponsoren hun naam aan de stichting verbinden en kijken we graag of we gezamenlijke doelstellingen kunnen behalen.

BESTUUR EN VRIJWILLIGERS

Het bestuur van stichting ‘Volg de Wens’ zorgt er voor dat de doelstellingen van de organisatie gehaald worden. De organisatie is mede afhankelijk van de inbreng van kennis van haar bestuursleden. Het bestuur maakt het beleid, verwerft middelen en begeleidt de vrijwilligers bij het uitvoeren van hun activiteiten.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Dhr. B. Arkema
    Voorzitter
  • Mevr. M. Fairbairn - Van Den Heuvel
    Secretaris
  • Dhr. M. Poley
    Penningmeester

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DONEREN

Voor de financiering zijn we geheel afhankelijk van sponsoring, donaties, giften en creatieve acties waarmee fondsen geworven worden. 
We kunnen uw hulp dan ook goed gebruiken.

doe een donatie! ▸

Scroll naar boven