ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)

Stichting ‘Volg de Wens’ is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor donateurs betekent deze status dat giften aan stichting ‘Volg de Wens’ mogen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting volgens de geldende regels. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen. De belastingdienst betaalt dus mee aan de gift.

Door slim gebruik te maken van dit belastingvoordeel, is het mogelijk om meer te schenken met hetzelfde geld. Na aangifte van de belasting wordt het verschil terug betaald. Daarnaast hoeft een ANBI geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Voor meer informatie over fiscale voordelen verwijzen wij u graag door naar: www.belastingdienst.nl

ANBI STATUS CONTROLEREN

Sinds 13 november 2013 is stichting ‘Volg de Wens’ aangemerkt als ANBI bij de Nederlandse belastingdienst. Via de website van de belastingdienst kun je zelf controleren of een instelling wel of niet is aangewezen als ANBI.

Klik hier om de ANBI status te controleren
Naam: Stichting ‘Volg de Wens’
Vestigingsplaats: Hoogvliet Rotterdam

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DONEREN

Voor de financiering zijn we geheel afhankelijk van sponsoring, donaties, giften en creatieve acties waarmee fondsen geworven worden. 
We kunnen uw hulp dan ook goed gebruiken.

doe een donatie! ▸

Scroll naar boven