« Terug

Wel of geen keurmerk

10 mrt

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest als het gaat om goede doelen in Nederland en de vraag waar gedoneerd geld naar toe gaat. Verschillende media hebben dit fenomeen onder de loep genomen en helaas zijn er met regelmaat artikelen opgedoken in de krant, op de televisie of op het internet over fraude binnen stichtingen. De journalistiek wijst mensen op het feit dat er goed gekeken moet worden naar stichtingen. Met name het CBF keurmerk wordt veel genoemd als graadmeter om te beoordelen of een stichting, of goed doel, betrouwbaar is. Echter wil dit niet zeggen dat een stichting zonder keurmerk per definitie niet betrouwbaar is. 
Er zijn in Nederland verschillende organisaties die zich hard maken en pleiten voor zo veel mogelijk transparantie binnen stichtingen en goede doelen. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en het Keurmerk Goede Doelen (KGD)  zijn de meest bekende keurmerken die Nederland rijk is op het gebied van goede doelen. Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) is een orgaan vanuit de overheid.

Het bestuur van stichting 'Volg de Wens' is van mening dat het controleerbaar en transparant maken van een stichting een belangrijk onderdeel is van een betrouwbare bedrijfsvoering. Een stichting heeft tenslotte bestaansrecht door haar donateurs. Maar net als elke andere organisatie moet ook een stichting de afweging maken tussen kosten en baten, wanneer het gaat om het toekennen van budgetten. De vraag is of een stichting kosten moet maken die nodig zijn om een traject te starten tot verkrijgen van een keurmerk.

Stichting ‘Volg de Wens’ heeft gekozen voor ANBI. Het belangrijkste argument hiervoor, is dat ANBI vanuit de overheid wordt aangestuurd. Daarnaast vraagt ANBI om transparantie in de vorm van publicaties op het internet. Hierdoor kan iedereen zelf beoordelen wat hij/zij wel of niet goed vindt.
Toch krijgt stichting 'Volg de Wens' regelmatig de vraag naar een keurmerk. Dit is tenslotte een bekende graadmeter en bevestiging of een stichting haar zaakjes op orde heeft. Graag wil het bestuur wat dieper ingaan op de reden waarom zij nadrukkelijk besloten hebben nog geen traject te starten tot verkrijgen van een keurmerk.

Het CBF en KGD zijn losse instanties welke hun eigen criteria en kosten hanteren. Vooral het CBF is erg bekend binnen Nederland en op radio en televisie wordt er veel over gesproken. Daarom voelt stichting 'Volg de Wens' zich verplicht ook naar dit keurmerk te kijken. Wat vooral is opgevallen zijn de kosten die het met zich mee draagt om het keurmerk te kunnen ontvangen. De stichting ontvangt geen subsidies en mede daardoor kan de stichting iedere bijdrage hard gebruiken voor het doel waar de stichting zich voor inzet. Dit brengt ons bij het kosten en baten aspect en de afwegingen die Stichting 'Volg de Wens' moet maken bij het aangaan van een dergelijk traject. 

Stichting ‘Volg de Wens’ is een relatief jonge stichting die zich inzet voor kinderen met een beperking. Zij organiseert dagjes uit voor kinderen waarvan de ouders het financieel zwaar hebben door de medische lasten die zij moeten dragen voor hun kind. Het bezoeken van een dierentuin, pretpark of het vervullen van een specifieke wens kan een groot verschil maken. 

Na grondig onderzoek zijn wij dan ook tot de conclusie gekomen dat de kosten nog niet opwegen tegen de baten voor het ontvangen van een keurmerk. De stichting is hier nog te klein voor en wil zoveel mogelijk aandacht besteden aan en investeren in het doel waar wij mee bezig zijn.

Wel kijkt het bestuur ieder jaar opnieuw naar dit onderwerp en wordt dit heroverwogen. Wellicht dat stichting 'Volg de Wens in de nabije toekomst alsnog aansluiting bij het CBF zoekt.

« Terug

Scroll naar boven