BEDRIJVEN

Doneren voor bedrijven
Stichting ‘Volg de Wens’ vervult de wensen van kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Om zo veel mogelijk wensen te kunnen vervullen, wordt stichting ‘Volg de Wens’ gesteund door diverse sponsors en partners. Al onze sponsors en partners hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan en zetten een deel van hun financiële middelen, producten, personeel, diensten en/of kennis in om stichting ‘Volg de Wens’ te ondersteunen bij het vervullen en verwezenlijken van wensen.

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?
Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat u naast het streven naar winst ook rekening houdt met het effect van uw activiteiten op het milieu en dat u oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf. Het gaat er om een balans te vinden tussen die drie elementen. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

Maak wensen waar. Wordt sponsor.
Stichting ‘Volg de Wens’ ziet sponsors als belangrijke leden van het team achter de organisatie. Deze bedrijven spelen een cruciale rol, door een financiële bijdrage en/of de inbreng van producten, kennis en diensten. We investeren dan ook graag tijd en energie in het gezamenlijk opstellen van een sponsorprogramma op maat.

Sponsorprogramma’s beogen altijd een structurele samenwerking tussen het bedrijf en stichting ‘Volg de Wens’. Door middel van een wederzijdse inspanningsverplichting, die in verhouding is met het bedrijf en de bijdrage, die wordt geleverd.

Neem voor meer informatie over sponsoring van stichting ‘Volg de Wens’ contact op!